Massage & Welness Yasmin

Uitsluitend voor vrouwen

Algemene Voorwaarden

Behandeling en algemeen
 • De behandelingen die Massage & Wellness  Yasmin geeft hebben een preventieve, verlichtende en ontspannende werking en pretenderen geen therapeutisch of medisch specialisme in zich te dragen. In bepaalde gevallen kan het daarom zijn dat ik afzie van massage en je verzoek om goedkeuring van de huisarts, fysiotherapeut of andere medisch specialist.
 • In de volgende gevallen zal ik niet masseren: als u grieperig, koortsig of snipverkouden bent. Bij open en nieuwe wonden (immers bloed/bloed contact), ontstekingen, gezwellen, spataderen, nieuwe littekens, infecties, hemofilie, oververmoeidheid, abcessen, onderhuidse knobbeltjes, trombose, steenpuisten, huiduitslag (denk aan voetschimmels, die overigens erg besmettelijk zijn), aids, kanker, hernia en tijdens gebruik van antibiotica.
 • Voorafgaand aan de eerst massage/behandeling wordt er een intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid ervan, die zij tijdens dit gesprek aan mij verstrekt, zodat Massage & Wellness  Yasmin de massage/behandeling zo verantwoord en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • Massage & Wellness Yasmin biedt diensten uitsluitend aan vrouwen.
 • Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Massage & Wellness  Yasmin aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
Aansprakelijkheid
 • Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
 • Massage & Wellness Yasmin is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de praktijkruimte.
 • De aansprakelijkheid van Massage & Wellness Yasmin, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 • De cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Massage & Wellness Yasmin. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar u dat u Massage & wellness Yasmin nooit aansprakelijk zult stellen voor de eventuele gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van alle massages en behandelingen die worden gegeven.
Cadeaubonnen
 • De cadeaubon kun je aanschaffen voor een bedrag vanaf €20.
 • Wanneer je een cadeaubon met een behandeling hebt ontvangen, kan het zijn dat de waarde van de bon verschilt ten opzichte van de huidige tarieven. Als de bon wordt verzilverd, is de mogelijkheid om het verschil bij te betalen of de behandeling iets te verkorte of aanpassen.
 • Bij inleveren van de bon vindt geen gehele of gedeeltelijk restitutie plaats.
 • De cadeaubon dient in één keer besteed te worden.
 • Verlies van de cadeaubon is voor rekening van de ontvanger. Massage & Wellness Yasmin verstrekt geen kopie.
 • De datum voor het verrichten van de behandeling is afhankelijk van de beschikbaarheid van Massage & Wellness Yasmin en wordt in overleg met de klant bepaald.
 • Cadeaubonnen zijn verkrijgbaar in de praktijk, op afspraak.
 • Cadeaubon is vanaf het moment van aankoop één jaar geldig. Op de bon staat de vervaldatum vermeld.
Afspraak maken
 • Een afspraak maken kan je via de website, telefonisch, per WhatsApp bericht of per e-mail.
 • Voor de afspraak die telefonisch, per WhatsApp of e-mail gemaakt worden wordt een aanbetaling van 50% vereist om de afspraak te bevestigen.
 • Bij niet voldaan van de aanbetaling, wordt je afspraak niet bevestigd.
 • Bij no-shows of laat afzegging ( binnen 24 uur vóór aanvang) van je afspraak wordt de aanbetaling niet terug betaald.
Privacy en omgangsvormen
 • Vanuit mijn beroepsethiek houd ik aan mij geheimhoudingsplicht. De gegevens die de cliënt tijdens het intakegesprek en tijdens de massage/behandeling aan mij vertelt worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en zonder schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.
 • Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak altijd naar uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
 • De cliënt dient op het overeengekomen tijdstip aanwezig te zijn.
 • De behandelduur start op het overeengekomen tijdstip, ongeacht of client aanwezig is. Client kan geen aanspraak maken op de verloren gegane tijd door afwezigheid/ niet tijdigheid van client. Restitutie/ korting vindt dan niet plaats.
Hygiëne
 • Massage & Wellness Yasmin behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren/annuleren, indien er naar het oordeel van Massage & Wellness Yasmin geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de behandelkosten vindt dan niet plaats.
Annulering/ wijzigen afspraak
 • Annulering van een behandeling is mogelijk tot 24 uur vóór aanvang.

 • Bij annulering van een behandeling binnen 24 uur vóór aanvang van de behandeling wordt de behandeling in rekening gebracht. Dit geldt ook voor ‘no-show’.

 • Een behandeling kan binnen 24 uur vóór aanvang van de behandeling niet meer worden gewijzigd.

 •  U krijgt per sms en/of mail een herinnering voor de afspraak.

 • Wanneer de behandeling door toedoen van Massage & Wellness Yasmin niet tijdig heeft kunnen starten of vervalt, behoudt de cliënt haar recht op een volledige behandeling en er wordt een nieuwe afspraak ingepland.

Betaling
 • Betalingen dienen bij voorkeur via contant of tikkie te worden voldaan.