Algemene Voorwaarden

Behandeling en algemeen

 1. De behandelingen die Massagepraktijk Yasmin geeft hebben een preventieve, verlichtende en ontspannende werking en pretenderen geen therapeutisch of medisch specialisme in zich te dragen. In bepaalde gevallen kan het daarom zijn dat ik afzie van massage en je verzoek om goedkeuring van de huisarts, fysiotherapeut of andere medisch specialist.
 2. In de volgende gevallen zal ik niet masseren: als u grieperig, koortsig of snipverkouden bent. Bij open en nieuwe wonden (immers bloed/bloed contact), ontstekingen, gezwellen, spataderen, nieuwe littekens, infecties, hemofilie, oververmoeidheid, abcessen, onderhuidse knobbeltjes, trombose, steenpuisten, huiduitslag (denk aan voetschimmels, die overigens erg besmettelijk zijn), aids, kanker, hernia en tijdens gebruik van antibiotica.
 3. Voorafgaand aan de eerst massage/behandeling wordt er een intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid ervan, die zij tijdens dit gesprek aan mij verstrekt, zodat Massagepraktijk Yasmin de massage/behandeling zo verantwoord en veilig mogelijk uit kan voeren.
 4. Massagepraktijk Yasmin biedt diensten uitsluitend aan vrouwen.
 5. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Massagepraktijk Yasmin aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.

Aansprakelijkheid

 1. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
 2. Massagepraktijk Yasmin is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de praktijkruimte.
 3. De aansprakelijkheid van Massagepraktijk Yasmin, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 4. De cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Massagepraktijk Yasmin. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar u dat u Massagepraktijk Yasmin nooit aansprakelijk zult stellen voor de eventuele gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van alle massages en behandelingen die worden gegeven.


Cadeaubonnen

 1. De cadeaubon kun je aanschaffen voor een bepaald bedrag of een massage / behandeling.
 2. Wanneer je een cadeaubon met een behandeling hebt ontvangen, kan het zijn dat de waarde van de bon verschilt ten opzichte van de huidige tarieven. Als de bon wordt verzilverd, is de mogelijkheid om het verschil bij te betalen of de behandeling iets te verkorte of aanpassen.
 3. Bij inleveren van de bon vindt geen gehele of gedeeltelijk restitutie plaats.
 4. De cadeaubon dient in één keer besteed te worden.
 5. Verlies van de cadeaubon is voor rekening van de ontvanger. Massagepraktijk Yasmin verstrekt geen kopie.
 6. De datum voor het verrichten van de behandeling is afhankelijk van de beschikbaarheid van Massagepraktijk Yasmin en wordt in overleg met de klant bepaald.
 7. Cadeaubonnen zijn verkrijgbaar in de praktijk, op afspraak.
 8. Cadeaubon is vanaf het moment van aankoop één jaar geldig. Op de bon staat de vervaldatum vermeld.

Spaarkaart

18.Deze kaart is persoonsgebonden en kan niet worden gebruikt door andere personen dan jezelf.

19.De kaart is niet te gebruiken in combinatie met cadeaubonnen en / of andere acties.

20.De korting is niet inwisselbaar voor geld.

 

Privacy en omgangsvormen

 1. Vanuit mijn beroepsethiek houd ik aan mij geheimhoudingsplicht. De gegevens die de cliënt tijdens het intakegesprek en tijdens de massage/behandeling aan mij vertelt worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en zonder schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.
 2. Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak altijd naar uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
 3. De cliënt dient op het overeengekomen tijdstip aanwezig te zijn.
 4. De behandelduur start op het overeengekomen tijdstip, ongeacht of client aanwezig is. Client kan geen aanspraak maken op de verloren gegane tijd door afwezigheid/ niet tijdigheid van client. Restitutie/ korting vindt dan niet plaats.

Hygiëne

 1. Massagepraktijk Yasmin behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren/annuleren, indien er naar het oordeel van Massagepraktijk Yasmin geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de behandelkosten vindt dan niet plaats.

Annulering/ wijzigen afspraak

26. Annulering van een behandeling is mogelijk tot 24 uur vóór aanvang.

27. Bij annulering van een behandeling binnen 24 uur vóór aanvang van de behandeling wordt de behandeling in rekening gebracht. Dit geldt ook voor ‘no-show’.

28. Een behandeling kan binnen 24 uur vóór aanvang van de behandeling niet meer worden gewijzigd.

29. U krijgt per sms en/of mail een herinnering voor de afspraak.

30. Client dient op het overeengekomen tijdstip aanwezig te zijn.

31. De behandelduur start op het overeengekomen tijdstip, ongeacht of cliënt aanwezig is. Client kan geen aanspraak maken op de verloren gegane tijd door afwezigheid/ niet tijdigheid van cliënt. Restitutie/ korting vindt dan niet plaats.

32. Wanneer de behandeling door toedoen van Massagepraktijk Yasmin niet tijdig heeft kunnen starten of vervalt, behoudt de cliënt haar recht op een volledige behandeling en er wordt een nieuwe afspraak ingepland.

Betaling

33. Betalingen dienen bij voorkeur via contant of tikkie te worden voldaan.
.

Massage Yasmin

Iedereen heeft behoefte aan een goed moment van ontspanning. Daarom geef ik mijn klanten, in een rustige omgeving en in combinatie met de juiste behandeling, de persoonlijke aandacht die ze verdienen.

Ik hoop je snel te mogen ontmoeten!

KVK NR 51711443

Google Maps