Algemene Voorwaarden

Behandeling en algemeen

 1. De behandelingen die Massagepraktijk Yasmin geeft hebben een preventieve, verlichtende en ontspannende werking en pretenderen geen therapeutisch of medisch specialisme in zich te dragen. In bepaalde gevallen kan het daarom zijn dat ik afzie van massage en je verzoek om goedkeuring van de huisarts, fysiotherapeut of andere medisch specialist.
 2. In de volgende gevallen zal ik niet masseren: als u grieperig, koortsig of snipverkouden bent. Bij open en nieuwe wonden (immers bloed/bloed contact), ontstekingen, gezwellen, spataderen, nieuwe littekens, infecties, hemofilie, oververmoeidheid, abcessen, onderhuidse knobbeltjes, trombose, steenpuisten, huiduitslag (denk aan voetschimmels, die overigens erg besmettelijk zijn), aids, kanker, hernia en tijdens gebruik van antibiotica.
 3. Voorafgaand aan de eerst massage/behandeling wordt er een intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid ervan, die zij tijdens dit gesprek aan mij verstrekt, zodat Massagepraktijk Yasmin de massage/behandeling zo verantwoord en veilig mogelijk uit kan voeren.
 4. Massagepraktijk Yasmin biedt diensten uitsluitend aan vrouwen.
 5. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Massagepraktijk Yasmin aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.

 

Aansprakelijkheid

 1. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
 2. Massagepraktijk Yasmin is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de praktijkruimte.
 3. De aansprakelijkheid van Massagepraktijk Yasmin, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 4. De cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Massagepraktijk Yasmin. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar u dat u Massagepraktijk Yasmin nooit aansprakelijk zult stellen voor de eventuele gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van alle massages en behandelingen die worden gegeven.


Cadeaubonnen en spaarkaart

 1. De cadeaubon kun je aanschaffen voor een bepaald bedrag of een massage / behandeling.
 2. Je kunt de bon naar de begunstigde door mij laten sturen of naar je eigen adres. Je krijgt een bevestiging per mail waarin staat hoe je het bedrag (inclusief de verzendkosten) kunt overmaken. Als het geld op mijn rekening staat, verzend ik de bon.
 3. Ophalen bij de praktijk mogelijk, op afspraak.
 4. Indien de kosten van de behandeling lager zijn dan de waarde van de cadeaubon, dan behoudt de bon zijn waarde voor het resterende bedrag. Je hebt in dat geval geen recht op gedeeltelijke restitutie.
 5. Indien de kosten van de behandeling hoger zijn dan de (resterende) waarde van de cadeaubon dien je het verschil te betalen.
 6. Verlies van de cadeaubon en/of codenummer is voor rekening van de ontvanger. Massagepraktijk Yasmin verstrekt geen kopie.
 7. De datum voor het verrichten van de behandeling is afhankelijk van de beschikbaarheid van Massagepraktijk Yasmin en wordt in overleg met de klant bepaald.
 8. Massagepraktijk Yasmin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een niet tijdige levering per post.
 9. Deze kaart is persoonsgebonden en kan niet worden gebruikt door andere personen dan jezelf.
 10. De kaart is niet te gebruiken in combinatie met cadeaubonnen en / of andere acties.
 11. De korting is niet inwisselbaar voor geld.

  

Privacy en omgangsvormen

 

 1. Vanuit mijn beroepsethiek houd ik aan mij geheimhoudingsplicht. De gegevens die de cliënt tijdens het intakegesprek en tijdens de massage/behandeling aan mij vertelt worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en zonder schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.
 2. Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak altijd naar uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
 3. De cliënt dient op het overeengekomen tijdstip aanwezig te zijn.
 4. De behandelduur start op het overeengekomen tijdstip, ongeacht of client aanwezig is. Client kan geen aanspraak maken op de verloren gegane tijd door afwezigheid/ niet tijdigheid van client. Restitutie/ korting vindt dan niet plaats.

 

Hygiëne

 1. Massagepraktijk Yasmin behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren/annuleren, indien er naar het oordeel van Massagepraktijk Yasmin geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de behandelkosten vindt dan niet plaats.

 

Annulering/ wijzigen afspraak

26. Annulering van een behandeling is mogelijk tot 24 uur vóór aanvang.

27. Bij annulering van een behandeling binnen 24 uur vóór aanvang van de behandeling wordt de behandeling in rekening gebracht. Dit geldt ook voor ‘no-show’.

28. Een behandeling kan binnen 24 uur vóór aanvang van de behandeling niet meer worden gewijzigd.

29. U krijgt per sms en/of mail een herinnering voor de afspraak.

30. Client dient op het overeengekomen tijdstip aanwezig te zijn.

31. De behandelduur start op het overeengekomen tijdstip, ongeacht of cliënt aanwezig is. Client kan geen aanspraak maken op de verloren gegane tijd door afwezigheid/ niet tijdigheid van cliënt. Restitutie/ korting vindt dan niet plaats.

32. Wanneer de behandeling door toedoen van Massagepraktijk Yasmin niet tijdig heeft kunnen starten of vervalt, behoudt de cliënt haar recht op een volledige behandeling en er wordt een nieuwe afspraak ingepland.

Betaling

33. Betalingen dienen bij voorkeur via pin-transactie te worden voldaan.
34. Contante betalingen vinden direct na de behandeling plaats. 

Contact

Valkenburgerlaan 73
2103AM, Heemstede

Privacyverklaring

Google Map